<img alt="" src="/userfiles/telegraph.jpg" width="726" height="185" />&nbsp;


 


GDPR

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Dreptul la protectia datelor cu caracter personal reprezinta un drept fundamental pentru LANTEC ROMANIA SRL, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastra in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei.
Dat fiind ca unul dintre principiile esentiale ale acestui cadru legal il reprezinta transparenta, am pregatit acest document prin care dorim sa va informam despre modul in care colectam, utilizam, transferam si protejam datele dvs. cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi in legatura cu produsele si serviciile noastre, inclusiv prin site-urile noastre web.
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale.

OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

LANTEC ROMANIA SRL este denumirea comerciala a societatii LANTEC ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in mun. Bucuresti, str. Ing. Vasile Cristescu nr 17, apt 2, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu numar de ordine J40/1614/2004, cod unic de inregistrare fiscala RO 16114516
In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM POT INCLUDE:

 • Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, denumirea postului, adresa postala, inclusiv adresa de domiciliu, in cazul in care ne-ati comunicat-o, adresa profesionala, numarul de telefon, numarul de telefon mobil, numarul de fax si adresa de e-mail;
 • Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu LANTEC ROMANIA SRL sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi, dar fara a se limita la: instructiuni acordate, plati efectuate, date bancare;
 • Detalii ale vizitelor dumneavoastra la sediile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul in care interactionati cu noi;
 • Datele rezultate din navigarea dvs. pe pagina noastra de internet colectate prin intermediul cookie-urilor si a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookies.

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
 • Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
 • Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale a operatorului;
 • Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
 • Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale LANTEC ROMANIA SRL sau ale unui tert (e.g. cand prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care este parte organizatia dumneavoastra), cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;

IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
 1. Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;
 2. Solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;
 3. Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 4. Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 5. Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile si serviciile LANTEC ROMANIA SRL sau ale partenerilor nostri.
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este in cele mai multe cazuri necesara pentru incheierea si executarea unui contract intre LANTEC ROMANIA SRL si dvs. De asemenea, anumite prelucrari subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislatia aplicabila, inclusiv legislatia fiscala si contabila.

DEZVALUIREA DATELOR DUMNEAVOASTRA

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:
 • partenerilor LANTEC ROMANIA SRL;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plata/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piata;
 • societatilor de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre.
In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.
Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Putem sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in state ce fac parte din Spatiul Economic European sau in state care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal, daca acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform Scopurile Permise descrise mai sus.
In situatii exceptionale, daca este necesar pentru Scopurile Permise, putem transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in state terte care nu au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel adecvat de protectie.
Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie adecvate (cum ar fi, in baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) asa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispozitii legale aplicabile. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

ACTUALIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: office@lantec.ro
Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Ca regula generala, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe perioada derularii contractelor incheiate cu dvs. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii si vom da curs acestor solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior incetarii relatiilor contractuale, in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
 • Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;
 • Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce va permite sa primiti o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastra sau sa le transmitem unei alte entitati indicate de dumneavoastra;
 • Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, LANTEC ROMANIA SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. LANTEC ROMANIA SRL va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.
Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact:

Str. Ing. Vasile Cristescu nr 17, apt 2, sector 2, mun. Bucuresti, Romania
E-mail: office@lantec.ro

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania.

ACTUALIZARI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizata in luna Mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe pagina noastra de internet versiunea modificata a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal si/sau o vom pune la dispozitie in alt mod.

Copyright ® 2012 Lantec.ro

 GDPR   |  Disclaimer   |  Datele firmei   |  Web design by Expect Invent